Obligatie-actie slaat aan

HOOGEZAND - fficieel gaat de actie pas van start tijdens de Grote Gala Quizavond van 20 mei, maar leden melden zich al spontaan aan om obligaties te kopen. Niet alleen huidige leden, sponsoren en sympathisanten maar ook oud-leden melden zich uit het gehele land aan om hun voetbalclub financieel te ondersteunen. Hartverwarmende reacties aldus Tiddo van de Ark, één van de stuwende krachten achter de ingezette acties. Op deze manier hoopt de voetbalvereniging snel uit de financiële zorgen te komen. Ook het bestuur van de grootste voetbalvereniging uit de gemeente Hoogezand is zeer content met de vele reacties en hoopt dat de komende weken en maanden nog veel obligaties van de hand zullen gaan. De vereniging is financieel goed bezig en heeft betalingsafspraken gemaakt met enkele grote crediteuren, volgens voorzitter Peter Seip. Daarnaast is de aankoop van een geavanceerd kassasysteem een doorslaand succes geworden m.b.t. de registratie van de kantine- omzet.

De groot opgezette Grote Gala Quizavond zal zoals zich het er nu laat aanzien óók een groot succes worden. Er zijn leuke prijzen te verdienen die avond met een rijk geïllustreerde PowerPoint Quiz. Ook zal in de pauze een film vertoond worden over de voetbalvereniging Hoogezand in het jaar 1971