Voorlichtingsavond zonnepark in De Gouden Zon

Hoogezand-Sappermeer - Eind februari heeft PowerField de eerste plannen gepresenteerd aan de aanwonenden voor een zonnepark op de locatie van het voormalig glastuinbouwgebied. De ontwikkelaar van zonneparken is van plan om op deze locatie in Sappemeer een zonnepark te ontwikkelen dat jaarlijks een vergelijkbare hoeveelheid aan energie gaat produceren als het verbruik van alle huishoudens in de gemeente Hoogezand - Sappemeer.

Dinsdagavond 10 mei zal het voorlopige ontwerp gepresenteerd worden. De avond is ook bedoeld om de wensen en ideeën van omwonenden aan te horen en waar mogelijk mee te nemen in het ontwerp. Daarnaast kan door direct aanwonenden meegedacht worden over compensatie en participatie. Op basis van de informatie die deze avond verkregen wordt zal toegewerkt worden naar een definitief plan en ontwerp.

De inloopavond is vanaf 20.00 uur in De Gouden Zon. Meer informatie over het project staat op de website van PowerField www.powerfield.nl