Jeugdhulp heeft het druk in Veendam en HS

Veendam - SAPPEMEER Jeugdhulp heeft het druk in de gmeenten Veendam, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer. Het percentage jongeren met jeugdhulp was het hoogst in de Groningse gemeenten Eemsmond, Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Veendam. Meer dan 16 procent van de jongeren in deze gemeenten kreeg jeugdhulp.

Met de invoering van de Jeugdwet (2015) zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor jeugdhulp. Deze hulp bestaat onder meer uit het begeleiden of behandelen van jongeren met psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblemen. Veel meer jongens dan meisjes ontvingen jeugdhulp. In 2015 kregen 210.000 jongens en 146.000 meisjes jeugdhulp. Dat is een op de acht jongens en een op de elf meisjes. Vooral bij de 4- tot 12-jarigen zijn jongens oververtegenwoordigd.

Van de jongeren die in 2015 jeugdhulp ontvingen, hadden 53.000 een niet-westerse herkomst. Dit komt overeen met 9,2 procent van alle niet-westerse allochtone jongeren in Nederland. Van de jongeren met een westerse herkomst was dit 9,7 procent, van de autochtone jongeren 10,7 procent.