Raden akkoord met Midden-Groningen

HOOGEZAND/SLOCHTEREN - Op 26 april hebben de gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde alle drie het herindelingsadvies Midden-Groningen vastgesteld. Een memorabel moment, want hierbij hebben zij formeel de fusie bekrachtigd en is er sprake van een definitief besluit vanuit de gemeenten.

Het herindelingsadvies wordt voor 1 mei doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten, die het vervolgens voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sturen. Als de Eerste en Tweede Kamer ook instemmen met de herindeling, is de fusie op 1 januari 2018 een feit.

In het herindelingsadvies zijn ook de thema’s uit ‘het Kompas’ benoemd die als bouwstenen voor de komende jaren kunnen dienen. Dit Kompas is gebaseerd op gesprekken met inwoners, ondernemers, organisaties en bedrijven en op een analyse van trends, ontwikkelingen en feiten. Het Kompas benoemt drie bouwstenen voor een maatschappelijke agenda waaraan de nieuwe gemeente samen met inwoners, ondernemers en organisaties wil werken: ‘Groots in kleinschaligheid’, ‘Ieder mens telt’ en ‘Economie van de toekomst’. Het is een richtinggevend verhaal dat de doelen en intenties beschrijft.