Meepraten over verdubbeling N33

ZUIDBROEK - De provincie Groningen en Rijkswaterstaat werken samen aan de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Vorige week startte de verkenning, fase 1 van het planproces. De belangrijkste eerste stap hierin is het bepalen van een voorkeursalternatief. Van 21 april tot en met 2 juni 2016 kunnen burgers hun ideeën en aandachtspunten voor het onderzoek en het te doorlopen proces doorgeven.

Om een voorkeursalternatief te kunnen bepalen worden in de verkenning drie alternatieven met elkaar vergeleken. Voor deze alternatieven wordt het ontwerp uitgewerkt en onderzocht wat de milieueffecten zijn voor de omgeving. Behalve naar de milieueffecten wordt ook gekeken naar het draagvlak, de kosten en de gevolgen.