7KM heet nu SCA 7KM

HOOGEZAND-SAPPEMEER -  Onlangs heeft de heer Bert de Bey namens de stichting 7km van Martenshoek een nieuw contract getekend samen met de heer Mathieu Torres, plant manager van SCA Hygiëne Products Hoogezand.

SCA was al vanaf het eerste jaar sponsor. Dit jaar is het al weer de twaalfde editie. SCA vindt het sporten van belang omdat het goed is voor lichaam en geest. Ook het op jeugdige leeftijd beginnen met sporten en bewegen acht zij van grote waarde Sinus Meiring geeft aan dat de organisatie blij is met het nieuwe contract voor vijf jaar. Het mag duidelijk zijn dat de stichting niet zonder sponsoren kan ondanks dat alles wordt gedaan door vrijwilligers. Er zijn altijd kosten voor het inhuren van materialen zoals dranghekken, toiletten, tenten, jurywagen etc. Maar ook diensten moeten worden ingehuurd zoals verkeerregelaars, EHBO, geluid, tijdregistratie etc. Deze kosten kunnen, om het betaalbaar te houden, niet allemaal worden doorberekend in de tarieven. Als tegenprestatie voert de loop de komende jaren de toevoeging SCA in haar naam. De naam is dan ook SCA 7KM van Martenshoek. De naam van de stichting blijft ongewijzigd. Het behoeft geen betoog dat de organisatie alle andere sponsoren ook zeer waardeert. Vorig jaar trad als sponsor nog toe Nijburg Luchtechniek. Ook de betrokkenheid van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is van groot belang. Het parcours ligt er altijd keurig bij. Sinus Meiring hoopt en rekent er ook op dat dit na de vorming van de nieuwe gemeente Midden-Groningen zo zal blijven. In het kader van de toekomstige nieuwe gemeente wil de organisatie dit jaar alvast de basisscholen van Menterwolde en Slochteren uitnodigen om deel te nemen. Een verder niet onbelangrijke groep is de “Club van 100”. Bedrijven die € 100,00 bijdrage leveren of een andere ondersteuning. Per 1 mei start weer de inschrijving en aan de website, WWW.DE7KM.NL, wordt hard gewerkt door IT-land.