Walstraschool vijf dagen met gelijke schooltijden

Kropswolde - In het nieuwe schooljaar gaan de leerlingen van de Walstraschool  alle dagen van 8.30  tot 14.00 uur naar school  met daarin een lunchpauze van 30 minuten. Een werkgroep bestaande uit ouders, leerkrachten, een MR lid en de directie van de school is vanaf mei 2015  bezig geweest om te onderzoeken of er draagvlak is om de schooltijden van de Walstraschool te wijzigen.

In het voortraject zijn er informatiebrieven uitgegaan, behoeftepeilingen en enquêtes uitgevoerd, gesproken met ervaringsdeskundigen (ouders en leerkrachten) en zijn er ouderavonden georganiseerd. De uitslag van enquête van maart 2016 laat zien dat een ruime meerderheid van de ouders voorstander is om de tijden om te zetten naar het gelijke tijdenmodel De enquete is door 75% van de ouders ingevuld, waarvan 91% een positieve reactie heeft gegeven.  Waarom  het vijf gelijke dagen model? Het biedt leerlingen, ouders en leerkrachten meer structuur. De lestijd wordt daardoor effectiever benut. Er zijn  meer mogelijkheden om alle dagen na schooltijd (14.00 uur)  te spelen. Kinderen  zullen minder vaak deelnemen aan het verkeer. Ouders kunnen daardoor een langere werkdag creëren .Voor de leerkrachten wordt de schooldag anders ingedeeld en hebben ze na 14.oo wat meer tijd om voor te bereiden en/of te vergaderen. De medezeggenschapsraad en het schoolteam  zijn erg blij met het resultaat. Enthousiast wordt er nu verder gewerkt aan de voorbereidingen, waarbij ook extra aandacht is voor een naschoolse aanbod van 14.00 uur t/m 15.30 uur op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Een breed aanbod waarbij u kunt denken aan  muziek, dans drama, sport, schaak en duitse taal. Wilt u meer informatie hierover? Stuur dan een aanvraag naar directie@walstraschool.nl.