Borgheer Piccardt komt thuis

Slochteren - De meest flamboyante borgheer van Groningen keert terug naar zijn landgoed in Slochteren! De Gerrit van Houten Stichting kocht recent het portret aan van Henric Piccardt (1636-1712), in 1675 geschilderd door Johan Starrenberg. Dit schilderij krijgt weer de oude ereplek in de Bibliotheek van de Fraeylemaborg.

Op vrijdag 15 april 2016 wordt het portret feestelijk gepresenteerd in de Grote Zaal van de Fraeylemaborg, met diverse sprekers en een muzikaal intermezzo. De Gerrit van Houtenstichting is sinds 1972 eigenaresse van de Fraeylemaborg. De stichting heeft het landgoed een museale bestemming gegeven, met het oogmerk om haar kunstcollectie (waaronder veel schilderijen van de schilder Gerrit van Houten (1866-1934) te kunnen exposeren. Henric Piccardt (1636-1712) was een domineeszoon uit Woltersum die met zijn veelzijdige talenten een bijzonder leven leidde. Hij studeerde in Groningen en Franeker en vertrok daarna naar Frankrijk. Om in zijn levensonderhoud te voorzien speelde hij op straat op zijn harp. Aan het hof van Zonnekoning Louis XIV werd hij kamerheer en leidde hij een romantisch leven. Terug in Nederland werd Piccardt in 1672 gevangen gezet door het stadsbestuur van Groningen, onder meer vanwege zijn Franse banden. Eenmaal vrijgelaten in 1673 maakte Piccardt snel een loopbaan in de politiek. In 1680 trouwde hij met Anna Elisabeth Rengers (1657-1704) geboren en getogen in de Fraeylemaborg. Ze bewoonden Klein Martijn in Harkstede en kochten in 1690 de Fraeylemaborg van Annaˋs familie. Om dit te financieren kreeg Piccardt een grote lening van zijn goede vriend Koning-Stadhouder Willem III. Van dit geld maakte hij niet alleen een fraaie buitenplaats van de Fraeylemaborg, hij bouwde ook een eigen kerk in Harkstede. In de grafkelder van deze kerk werden de echtelieden na hun dood bijgezet, Anna in 1704 en Henric in 1712.