Inloopspreekuur schuldhulppreventie bij Leger des Heils

Hoogezand -  Het Leger des Heils in Hoogezand heeft elke vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 een inloopspreekuur met betrekking tot schuldhulppreventie. Meta Helmantel, advocaat in Sappemeer (Noorderstraat 388a) staat u graag terzijde voor al uw vragen in het gebouw aan de Talmastraat 45 te Hoogezand.

Steeds meer mensen in Nederland hebben te maken met eenzaamheid. Als Leger des Heils willen we hier iets aan doen. Daarom zijn we al een aantal jaren lid van de Coalitie Erbij, een verband van landelijke organisaties in de zorg- en welzijnssector die samen een vuist maken tegen eenzaamheid in ons land. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Door vergrijzing, ontkerkelijking en verdergaande individualisering dreigt het aantal eenzamen nog toe te nemen. Daarmee nemen ook de hoge kosten van eenzaamheid voor de samenleving toe. Eenzaamheid - het gevoel van het niet ‘erbij’ horen - leidt vaak tot gezondheidsproblemen en daarmee tot een groter beroep op de zorg. Het beeld dat eenzaamheid vooral voorkomt onder ouderen klopt niet. Onder de eenzamen bevinden zich steeds meer jonge mensen. Het Leger des Heils wil er zijn voor mensen die het gevoel hebben niet erbij te horen. Wij doen dat onder andere door laagdrempelige en ongedwongen inloopspreekuren te organiseren waar iedereen welkom is en hun vragen kunnen stellen. Tevens worden er activiteiten georganiseerd als zangavonden, knutselmiddag en computerlessen. Uit de gesprekken tijdens deze inloop blijkt soms dat mensen het gevoel hebben dat ze niet erbij horen en niet mee kunnen doen omdat ze schulden hebben. Schulden leiden meer dan eens tot isolatie. Er rust een taboe op waardoor mensen er maar moeilijk over durven te praten of hulp durven te zoeken. Een aantal jaren geleden is het Leger des Heils in Emmen met een project gestart waarbij mensen die aangeven schulden te hebben worden begeleid op weg naar schuldhulpverlening. Dat wil zeggen dat ze worden gekoppeld aan een ‘maatje’ die samen met hen kijkt naar de schuldenlast, de eerste contacten legt met de schuldeisers en de voorbereidingen treft om de aanvraag schuldhulpverlening (bijvoorbeeld bij de Gemeentelijke Kredietbank) in orde te maken. Deze maatjes zijn getrainde vrijwilligers.   Het project bleek een succes. Daarom heeft het Leger des Heils besloten dit project landelijk uit te rollen. Ook in Hoogezand is er nu de mogelijkheid om door middel van ditmaatjesproject begeleid te worden richting schuldhulpverlening.