Fusie GroenLinks in Midden-Groningen

Hoogezand-Sappemeer - Vooruitlopend op de herindeling van de drie gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben de afzonderlijke afdelingen van GroenLinks besloten de handen ineen te slaan. Tijdens de Algemene Leden Vergadering is maandag 21 maart een nieuw bestuur gekozen. Bovendien zijn er in deze eerste bijeenkomst van de gefuseerde partij diverse opdrachten vastgesteld, waarmee het bestuur aan de slag kan gaan.

De zes nieuwe bestuursleden zijn: Bert van Lune, Jan Poel, Jans de Vries, Thea de Wit, Heleen Visscher en Reinie Wessels. De gemeenteraadsverkiezingen van 2017 moeten worden voorbereid en tegelijkertijd is er ondersteuning nodig van de zittende vier raadsleden en de wethouder. De zes nieuwe bestuursleden zullen onderling nog bepalen wie welke taak gaat vervullen. Woordvoerder Heleen Visscher meldt in een opgewekte stemming dat de voorgenomen fusie van de GroenLinks afdelingen zonder problemen vlot tot stand is gekomen. Zij zegt: ‘De GroenLinks leden hebben het afgelopen jaar drie keer met elkaar activiteiten ondernomen op wisselende locaties in Sappemeer, Muntendam en Woudbloem. Iedere deelnemer bleek enthousiast te zijn over deze fusering.’ De Algemene Leden Vergadering in Kolham werd goed bezocht en de eerste discussies over de zorg en het onderwijs vonden reeds plaats. Iedereen was het er over eens dat de GroenLinks partij de keuze moet maken voor één of twee onderwerpen waarop ze zich speciaal wil richten. ‘Een goede band tussen de GroenLinks leden is van belang voor een succesvolle samenwerking, we houden niet vast aan het oude, maar kijken vooruit waar de nieuwe gemeente mee gediend is.’ aldus Visscher. ‘Als we daarin slagen, kunnen we ons verheugen op een goede verkiezingscampagne in 2017. We willen herkenbaar Groen en Links zijn in Midden-Groningen.’