Voorbereiding Samenloop voor Hoop in volle gang

Hoogezand - Op 4 en 5 juni van dit jaar vindt het groots opgezette 24-uurs wandelevenement SamenLoop voor Hoop plaats in het Gorechtpark te Hoogezand. Dit evenement is wereldwijd de grootste geldinzamelingsactie ten bate van kankerbestrijding, waarbij diverse mensen van een team elkaar afwisselen tijdens het lopen van een vast parcours. Een prachtig en indrukwekkend symbool van de voortdurende strijd tegen kanker, onder het motto 'beleven, meeleven en doorleven'.

Sinds 2006 vinden deze wandelevenementen overal in Nederland, gedurende het hele jaar, plaats en dragen zo in belangrijke mate bij aan een brede maatschappelijke bewustwording van het enorme en voortdurende belang van de strijd tegen kanker. Eén op de drie mensen krijgt kanker. En vrijwel iedereen wordt op de één of andere manier geconfronteerd met de gevolgen van deze ziekte. Daarom komen de opbrengsten van het evenement SamenLoop voor Hoop ten goede aan KWF Kankerbestrijding, zodat er onderzoek kan blijven worden verricht naar kanker. Een evenement als de SamenLoop voor Hoop kan natuurlijk niet bestaan zonder de teams die meelopen. En hoe kom je aan teams? Daar zorgen vrijwilligers voor die, dag in dag uit, bezig zijn met het werven van mensen om loopteams mee samen te stellen. Eén van de manieren om te werven is het organiseren van een zogenaamde teamcaptain-avond. Op woensdag 16 maart jongstleden was er weer zo'n avond. En het mag een groot succes worden genoemd! De avond werd geopend door voorzitter van de SamenLoop voor Hoop, Fokko van der Struik. En er was meteen goed nieuws. Wethouder Peter Verschuren van Hoogezand-Sappemeer (SP) vertelde waarom hij direct en zonder enige aarzeling 'ja' zei toen hem werd gevraagd ambassadeur te worden voor de SamenLoop voor Hoop, afdeling Hoogezand-Sappemeer. Hij heeft gelijk maar een team ingeschreven, bestaande uit wethouders uit de drie deelnemende gemeenten (Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren). Maar er was meer. Er waren op dat moment maar liefst vijftien teams officieel ingeschreven, met een totaal van maar liefst 327 lopers. Inmiddels staat de teller – twee dagen later – al op 21! Er is al veel geld opgehaald door diverse activiteiten die de afgelopen tijd al zijn georganiseerd. Ook werd een contract ondertekend door Josje Hamel, oprichtster van- en drijvende kracht achter het Hamelhuys in Groningen. Het Hamelhuys is een bijzonder laagdrempelig inloophuis voor (ex) kankerpatiënten en hun naasten en voorziet nu al in een enorme behoefte. Het Hamelhuys is één van de goede doelen waar geld, dat wordt ingezameld tijdens de SamenLoop voor Hoop, naartoe gaat. De twee andere doelen zijn onderzoek naar kanker bij kinderen in het UMCG en onderzoek naar melanomen (huidkanker). Josje Hamel vertelde verder nog over het grote belang van 'eregasten', mensen die kanker hebben overleefd. Tijdens de SamenLoop voor Hoop is er voor hen een speciaal verwenarrangement. Er is trouwens nog steeds behoefte aan eregasten. Wilt u ook eregast zijn, of kent u iemand die eigenlijk gewoon een eregast zou moeten zijn? Meldt u dat dan aan via Facebook of via de website.