Provincie wil ingrijpen in woningmarkt

VEENDAM - De provincie Groningen wil ingrijpen in de particuliere woningmarkt om te voorkomen dat Oost Groningen een spookgebied wordt. In Groningen neemt het aantal inwoners af: massale leegstand dreigt. Tussen 2014 en 2040 komen in de drie krimpgebieden van Groningen, De Marne, Eemdelta en Oost-Groningen  circa 14.000 van de 60.000 koopwoningen leeg te staan. Bijna 1 op de 5 woningen is niet meer bewoond. Het gaat dan om losse woningen in kleine dorpen, maar ook om complete gebouwen en straten in grotere kernen.

De stec groep heeft in een onderzoek door gerekend hoeveel de verschillende scenario's kosten in 2030. Dat varieert van niet ingrijpen, dat wil zeggen, de markt al het werk laten doen, dan liggen de kosten op 1.014 miljard. Licht ingrijpen, dat betekent, beperkte sloop en aanpassing van woningen met als effect een oplopende leegstand; kosten 945 miljoen euro. Bij zwaar ingrijpen, dat is beperking van de leegstand door aanpassing en vernieuwing van de woningvoorraad, bedragen de kosten 737 miljoen euro. Gedeputeerde Eelco Eikenaar van Leefbaarheid en Wonen: ,,Om de leefbaarheid in Groningen op peil te houden is niets doen geen optie. De provincie zet daarom in om coalities te sluiten met overheden en particuliere instellingen om de particuliere woningvoorraad aan te pakken en kleiner te maken. Daar is dus steun bij nodig van vele partijen. Ook de Rijksoverheid wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid.''