Walking football is hot bij HS’88

Hoogezand -  Walking footbal is hot bij HS'88. Vorige week stond  stond er bij de voetbalclub een presentatie en demonstratie over walking football op het programma.

De totstandkoming voor dit initiatief werd een half jaar geleden gelanceerd door het bestuur van het POSO (de ouderen organisatie in de gemeente Hoogezand-Sappemeer). Wiebren Kraima van POSO heeft toen contact gezocht met Bert Verver van HS’88. Tijdens de presentatie werd het duidelijk waaraan walking football moet voldoen. Zo werden de spelregels, afmetingen van de velden, uit hoeveel spelers bestaat een team en wat mag wel en beslist niet in het veld. Ook randvoorwaarden zoals wat heb je nodig aan kleding en schoeisel om mee te kunnen doen. Naast vele mannen was er ook een aantal vrouwen naar de presentatie gekomen en hebben zich ook opgegeven voor walking football. Na de presentatie gaven de spelers van Old Stars van FC-Groningen een demonstratie van walking football op het kunststofveld van HS’88. De organisatie hoopt op voldoende deelname. Volgens Verver zou het mooi zijn om te starten met 15 spelers dan kun je 2 teams formeren en tegen elkaar laten spelen. Dinsdag 15 maart start het walking football om 13.00 uur in het clubhuis van HS’88. De week daarop vindt de gezondheidstest plaats, door deskundigen van de Buurtzorg. Mensen die niet in de gelegenheid waren om de kick-off mee te maken, kunnen zich alsnog geheel vrijblijvend aanmelden en gratis een paar trainingen mee maken. Opgave bij Bert Verver a.verver@home.nl of via de telefoon 06-55816647.