Vrouwen van Nu in de bloemetjes gezet

Sappemeer - De afdeling Sappemeer van de Vrouwen van Nu heeft in haar jaarvergadering vijf trouwe leden gehuldigd, onder wie Linie Schildkamp die vijfenvijftig jaar trouw lid is van de vereniging is, Willy Wiegers 40 jaar lid, Ellie Jonker 35 jaar lid,Tineke Mulder 35 jaar lid en Ida Hofstra 25 jaar lid.

Ida Hofstra is tevens al twaalf-en-half jaar bestuurslid van de vereniging. Alle jubilarissen kregen een bos bloemen en de bijbehorende attentie. Ook werden alle commissieleden, contactleden en de webmaster bedankt voor hun bewezen diensten en ontvingen ook een attentie, want zonder inzet van deze mensen kan een vereniging niet bestaan.