Mooi wonen en veel gemeenschapszin in Kiel-Windeweer

Kiel-Windeweer - KIEL-WINDEWEER - Zeven kilometer lang, honderd meter breed: Kiel-Windeweer. Een schitterend Gronings lintdorp langs het Kieldiep dat volkomen terecht de status heeft van beschermd dorpsgezicht. Hoe is het daar wonen? Heel goed, blijkt uit onderzoek.

Is de betrokkenheid van de bewoners op elkaar er echt veel groter dan in een stadswijk? Antwoorden komen uit het Dorpsbelevingsonderzoek Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie waarvan onlangs de resultaten zijn gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door zes studenten Toegepaste Aardrijkskunde van Hogeschool Van Hall Leeuwarden. Zij hebben huis-aan-huis enquêtes uitgedeeld en opgehaald, en daarmee de gevraagde informatie gekregen van twee derde van alle 329 Kielster huishoudens. In Kiel-Windeweer is het goed wonen: met de stelling 'Het dorp is mooi en aantrekkelijk' is maar vier procent het oneens en de sociale omgeving wordt door 80 procent van de geënquêteerden met een 7 of 8 gewaardeerd. Het heersende beeld dat mensen in een dorp zich gemakkelijker inzetten voor hun gemeenschap lijkt bevestigd te worden. 82 procent vindt dat dorpshuis 't Woldhuus opgeknapt moet worden en ruim 40 procent wil daar ook een actieve bijdrage aan leveren. Ook is 49 procent bereid tot vrijwilligerswerk voor het dorp, op allerlei gebieden, en zijn negen van elke tien Kielsters lid van de dorpsvereniging. Een kwart van de mensen verleent mantelzorg. Zijn er dan helemaal geen problemen te melden? Toch wel. Uit het onderzoek kwam onvrede over het te hard rijden en over de onveiligheid van de viersprong in het dorp duidelijk naar voren. Zorgen zijn er ook over de bereikbaarheid voor ouderen van de zorgvoorzieningen.