Wethouder opent moestuin en beweegtuin

Hoogezand-Sappemeer - Dankzij de inzet van medewerkers en vrijwilligers van De Zijlen en in nauwe samenwerking met de buurt, is Margrietpark dit voorjaar twee tuinen rijker: een moestuin en een beweegtuin!

De officiële start van zowel de moestuin als de beweegtuin vindt plaats op: zaterdag 12 maart a.s. om 13.30 uur. Wethouder Peter Verschuren zal de ludieke openingshandeling verzorgen. Hij zal worden bijgestaan door de bewoners van Bloemenstaete en de aanwezige belangstellenden. U vindt de Bloemenstaete aan de Asterstraat 17a in Sappemeer. Alle buurtbewoners zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Er is een hapje en een drankje en er is muziek. Beweegtuin Aan de Asterstraat, naast de Bloemenstaete, de woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, zullen binnenkort twee tuinen worden aangelegd. De beweegtuin, met een aantal aantrekkelijke beweegtoestellen, zal gebruikt worden door de bewoners van de Bloemenstaete. In de toekomst kunnen ook andere mensen uit de wijk, bijvoorbeeld ouderen, gebruik gaan maken van deze voorziening. Samen tuinieren De moestuin, aan de noordzijde van het gebouw, is mede dankzij geld van het Oranjefonds gerealiseerd.  De bewonerscommissie Margrietpark heeft voor beide tuinen geld verstrekt vanuit het wijkbudget. De Zijlen, waaronder de Bloemenstaete valt, heeft tevens bijgedragen aan de kosten. Onder de noemer 'Margrietpark Groen!' is een plan in de maak om, onder andere door samen te tuinieren,  meer uitwisseling te krijgen tussen mensen met een beperking en overige bewoners in de wijk. Al eerder is bijvoorbeeld de Prokkeldag georganiseerd in nauwe samenwerking tussen De Zijlen en de Bewonerscommissie Margrietpark. Vrijwilligers gezocht! Gedacht wordt om ook mensen uit de wijk een rol te geven in het planten, het onderhoud en misschien wel bij het samen koken en eten met de groenten uit de moestuin. Hiervoor worden nog vrijwilligers gevraagd, die hier aan willen mee werken. Ook zijn vrijwilligers welkom die het onderhoud op zich willen opnemen. U kunt zich aanmelden bij De Bloemenstaete.