Lezingen over wilde bijen

Zuidlaren - Binnenkort zal Anne Jan Loonstra een tweetal lezingen en veldexcursies geven over wilde bijen. Deze bijeenkomsten vormen een inleiding in de biologie en ecologie van wilde bijen en zijn bedoeld om mensen enthousiast te maken voor het herkennen, bestuderen en beschermen van deze bijzondere insecten.

De lezingen zullen gegeven worden in de Ludinge te Zuidlaren en beginnen om 19.30 uur. Naast de herkenning van wilde bijen vormt de inrichting en het beheer van het landschap als biotoop voor deze insecten een belangrijk onderdeel van de lezingen. Hierbij zal Anne Jan met name ingaan op de mogelijkheden om de eigen tuin ‘bijenvriendelijk’ in te richten en te beheren.   De veldexcursies zullen ’s morgens plaatsvinden, waarbij gestart wordt om 10 uur. Nadere plaats van samenkomst voor de veldexcursies wordt nog bekend gemaakt tijdens de eerste theorieavond.