Verzorgingshuis in Noordbroek dicht

Noordbroek - Zonnehuis Gockingaheem in Noordbroek sluit de deuren binnenkort. Zonnehuisgroep Noord heeft cliënten, medewerkers en vrijwilligers via bijeenkomsten en brieven geïnformeerd over de onvermijdelijke beslissing om tussen 2018 en 2019 vier locaties te sluiten. Eerder maakte de groep bekend om Olderloug in Slochteren te sluiten.

Met ingang van 2014 worden geen indicaties meer afgegeven voor verzorgingshuiszorg; de bedoeling is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een krimpregio, minder budget, leegstand en verouderde panden liggen ten grondslag aan het noodzakelijke besluit om locaties gefaseerd te sluiten. Het betreft naast Zonnehuis Gockingaheem in Noordbroek, Zonnehuis de Wierde in Grijpskerk, Zonnehuis Solwerd in Appingedam en Zonnehuis Hippolytushoes in Middelstum. Om duidelijkheid aan cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers te bieden over de te sluiten locaties, is besloten om nu al naar buiten te treden. ,,Het nieuws dat nog vier locaties hun deuren gaan sluiten is vandaag hard aangekomen”, zegt Vincent Maas, die begin 2015 als interim bestuurder is gestart. ,,Al vanaf 2013 wordt er zorgvuldig gecommuniceerd met onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en stakeholders over de mogelijke gevolgen van het regeerakkoord van Rutte II. Desondanks is het verschrikkelijk dat we - ondanks alle inspanningen - deze pijnlijke beslissing moeten nemen. We zijn hierover met de centrale cliëntenraad in gesprek.”