Charity-diner in de Vredekerk 

Hoogezand - Om het werk van de vrijwilligers van Humanitas meer onder de aandacht te brengen en extra inkomsten te verkrijgen houdt het bestuur van de afdeling Hoogezand-Sappemeer/Slochteren op vrijdagavond 18 maart voor de derde keer haar Charity-diner. Dit charity-diner vindt plaats in de Vredekerk te Hoogezand.

De opbrengst van dit Charity-diner komt ten goede aan de financiering van de activiteiten van de afdeling. Evenals het vorig jaar, toen ruim 110 personen aanwezig waren, wordt ook nu weer een 4-gangen diner geserveerd. De Vredekerk wordt voor die gelegenheid speciaal aangekleed. Tijdens het diner wordt informatie verstrekt over de activiteiten van Humanitas. Vrijwilligers van Humanitas nemen de bediening voor hun rekening. De avond wordt muzikaal omlijst. De deelnamekosten zijn 30 euro per persoon. Tijdens het charity-diner is er in de gang van de Vredekerk een verkoop-expositie van schilderijen van overleden kunstschilder Mark Achter uit Schildwolde. Het was de wens van Mark Achter dat zijn schilderijen geschonken zouden worden aan Humanitas. Mark Achter had zich aangemeld als vrijwilliger bij Humanitas voor het hospice Het Gasthuis. Een van zijn schilderijen komt te hangen in het nieuwe hospice. Humanitas is een grote vrijwilligersorganisatie, die actief is in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. De vrijwilligers van Humanitas helpen belangeloos mensen, die tijdelijk hulp nodig hebben. Professionals vanuit het district Noord van Humanitas ondersteunen de vrijwilligers van Humanitas. Humanitas heeft een kantoorpand aan de Kerkstraat in Hoogezand waaruit alle activiteiten gecoördineerd worden. Het bestuur heeft voor het Charity-diner uitnodigingen verzonden aan alle leden en vrijwilligers van Humanitas; aan Colleges van Burgemeester en Wethouders en alle raadsleden van beide gemeenten en aan vele organisaties, waarmee Humanitas samenwerkt of contacten onderhoudt. Personen of organisaties, die geen uitnodiging hebben ontvangen en bij het Charity-diner aanwezig willen zijn, kunnen contact opnemen met het kantoor van Humanitas tel 0598-383048 of een mail zenden naar hoogezand@humanitas.nl.