Bijzondere foto's en film van het leven op de Fraeylemaborg

Slochteren - Op 21 februari start in het Koetshuis van de Fraeylemaborg een fototentoonstelling waarin het dagelijkse leven op dit historische landgoed centraal staat. Het gaat om de periode 1920-1970, een halve eeuw waarin de tijd bijna stil leek te staan.

De Fraeylemaborg heeft nu een museale functie, maar bleef nog tot 1972 particulier bewoond. De familie Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren gaf een bijzondere invulling aan deze laatste fase. Samen met hun personeel, pachters en omwonenden hield de familie een traditionele levenswijze in stand, die tot de verbeelding van velen sprak. ,,Het was een beetje de middeleeuwen in de moderne tijd. Het was een manier van leven die nergens meer bestond, maar hier nog wel” zei een pachter van het landgoed. De sfeervolle foto’s tonen een inmiddels verdwenen wereld van stand. De borgheer en zijn echtgenote zien we samen met hun twee dochters, Jeanne en Louise. Fraaie interieurs, kostbare kunstwerken, elegante kleding, rijtuigen. Wat het personeel betreft zien we de dienstmeisjes met hun witte schortje, de wasvrouw, de timmerman en de tuinman. Deze laatste, Van der Sluis, werkte zijn hele leven bij de borg en woonde er direct tegenover. Ook krijgt de veiling van de borginboedel in 1971 aandacht. Recent kwam nog een tekening van een Kruisiging in het nieuws, verkocht op deze veiling voor een tientje. Het leek een waardeloze tekening met een aardig lijstje. Dit bleek later een kostbaar werk uit het atelier van de wereldberoemde Jan van Eyck. Behalve foto’s en filmfragmenten zijn in de tentoonstelling ook voorwerpen te zien die in het alledaagse leven een rol speelden. Zo is het Boswagentje terug vanuit Rijtuigmuseum Nienoord. Dit rijtuigje mende mevrouw Van der Hoop graag zelf door het Slochterbos. Natuurlijk is na de tentoonstelling een bezoek aan de fraai ingerichte borg een must. De titel van de expositie is ontleend aan een uitspraak van borgvrouwe Louise Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (1915-2008): ,,We vonden het altijd heel gewoon, maar achteraf besef je: nou nou, dat was toch wel bijzonder!'' De tentoonstelling is gekoppeld aan de publicatie 'Toen gewoon, achteraf bijzonder', geschreven door conservator drs. Henny van Harten-Boers. Het is een boek over de oral history (mondelinge geschiedenis) van de Fraeylemaborg. Henny van Harten sprak met leden van de familie, kamermeisjes, pachters en omwonenden.