Aletta Jacobs Prijs voor Alisha Bletterman en Marleen Venema

Hoogezand - Woensdagmiddag waren de zenuwen bijna tastbaar in de Spiegelzaal van het Aletta Jacobs College in Hoogezand. Vier koppels van VWO5-leerlingen staken een referaat af over Aletta Jacobs (in 1871 Nederlands eerste vrouwelijke studente ooit) en over arabiste Petra Stienen, winnares van de Aletta Jacobsprijs van de Rijksuniversiteit Groningen. Alisha Bletterman en Marleen Venema wonnen de Aletta Jacobs Prijs. Zij werden per videoboodschap gefeliciteerd door hun ‘collega' Stienen. Zij krijgt op 7 maart haar prijs in Groningen. Voor de prijs waren, naast de winnaars genomineerd: Sophie Mulder en Xuan Deuring, Aniek Stam en Roy Postema en Melanie van Oosten en Tom Bazuin.

De jury was zeer te spreken over de kandidaten. 'Het was dit jaar een lastige keuze omdat van het referaat dat de jury om inhoudelijke redenen boven aan de lijst had gezet, de voordracht niet als beste uit de bus kwam', schrijft de jury. 'De jury heeft daarom lang gewikt en gewogen wat het zwaarst moest wegen: de inhoudelijke beoordeling van de stukken of de manier van presenteren. Een bijzonder compliment ging uit naar Xuan die door ziekte van Sophie de voordracht alleen moest doen. Zij deed dit prima. Haar goede intonatie en haar rust kregen lof van de jury. Zij had veel oogcontact met de zaal. De jury miste in het referaat, dat een prima opbouw heeft, een originele invalshoek en een boodschap aan de eigen leeftijdsgroep.