VVD verbijsterd over dreigende sluiting Pattje

Waterhuizen -  De VVD-Statenfractie Groningen heeft met ongeloof kennis genomen van het besluit van de provincie om de vergunning aan scheepswerf Pattje in Waterhuizen te weigeren.

Sinds de heropening van de werf in 2009 heeft de provincie dit bedrijf gedoogd; nu is de werf niet vergunbaar volgens het provinciebestuur. Met de weigering van de vergunning staan tachtig directe arbeidsplaatsen op de tocht. De VVD vindt dit een uiterst onwenselijke situatie die zo snel mogelijk beëindigd moet worden. Op de locatie van scheepswerf Pattje is zowel wonen als industrie toegestaan. Toch is volgens het provinciebestuur de werf in zijn huidige vorm niet vergunbaar, het bedrijf zou teveel geluidsoverlast geven. Jarenlang is er gedoe geweest rondom de uitkomsten van de geluidsonderzoeken. Ook een opkoopregeling van de woning tegenover de werf is onderzocht. De VVD wil ondernemers in de provincie de ruimte geven. De VVD hoopt dan ook dat, in samenspraak met alle belanghebbenden, er toch een oplossing kan worden gevonden voor de situatie van scheepswerf Pattje in Waterhuizen. Sluiting van de scheepswerf is daarbij voor de VVD geen optie. Fractievoorzitter Wulfse: ,,Met de sluiting van de werf gaan 80 arbeidsplaatsen verloren, dat is desastreus. De provincie geeft aan ondernemers te willen trekken, maar bestaande ondernemers ondervinden problemen door verouderde bestemmingsplannen en onduidelijke milieubeleid. Dat is heel slecht voor het ondernemersklimaat én het imago van Groningen. ”