Odd Fellows introduceren de Gouden Handen-award

Hoogezand - Op het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand, heeft in aanwezigheid van de leerlingen uit het derde en vierde leerjaar vmbo-techniek de kick off plaatsgevonden van het project Gouden Handen, een gezamenlijk initiatief van de Odd Fellows in Sappemeer en het AJC.

Deze vanaf nu jaarlijks uit te reiken prijs is bedoeld als stimulans voor leerlingen van de examenklassen techniek van het vmbo. ,,Vaak zien we een onderwaardering voor het vak”, aldus Ingrid Drenth, directeur vmbo en praktijkonderwijs van het AJC, die de leerlingen toesprak. ,,Daarom is zelfrespect voor jou als vakman belangrijk. Laat zien hoe belangrijk je vakmanschap is voor het functioneren van onze maatschappij. Zonder goede technici valt onze samenleving uiteen.” Vervolgens sprak Roel Nijhof namens de Odd Fellows de leerlingen toe. “Al vele jaren hebben de Odd Fellows een Jeugdprijs voor leerlingen van het vwo. We hebben besloten dat er ook een Odd Fellow-prijs moet komen voor de beste vakman of vakvrouw van het jaar. Met deze prijs willen we de waardering onderstrepen voor de belangrijke plaats die jullie als vakmensen straks in onze samenleving gaan innemen. Sta net als de naamgeefster van jullie school Aletta Jacobs voor wat je bent en wat je wilt en straal je trots uit. Je bent niet minder dan je medeleerlingen van havo of vwo. Mensen met ‘denkende handen’ zijn belangrijker dan ooit. Ik wens jullie alle succes en plezier bij het ontwikkelen van je vakmanschap en hoop dat je trots zult zijn op wat je bereikt hebt op het dr. Aletta Jacobs College samen met jullie begeleidende docenten”, aldus Roel Nijhof. De prijs bestaat uit een beeld en een geldbedrag dat besteed moet worden voor gereedschap naar eigen keuze. De uitreiking hiervan zal in juni dit jaar plaatsvinden zodra de uitkomst van het praktijk-en schriftelijk examen, en daarmee de leerling met het hoogst aantal behaalde punten, bekend is.