Verloren gewaande kaarten van Zuidlaren duiken op

Zuidlaren - Marinke Steenhuis verdiepte zich in de ontwikkeling van het landschap rond Zuidlaren en deed daarbij een bijzondere vondst. Ze stuitte op verloren gewaande kaarten van Zuidlaren. Steenhuis komt er op 16 februari over vertellen bij de Rotary Zuidlaren Anloo.

De Rotary heeft de komende periode drie eminente sprekers uitgenodigd om een inkijk te geven in de toekomst. De openbare lezingen in Grand Café Zuidlaren gaan over de toekomst van het landschap, de verzorgingsstaat en de gezondheidszorg. De serie van drie begint op dinsdag 16 februari met Dr. Marinke Steenhuis. Zij is cultuurhistorica en expert in landschapsontwikkeling en gebiedsidentiteit. Ze is zowel in de wetenschap (bij de Wageningen Universiteit) als in de markt (via haar eigen bureau SteenhuisMeurs) actief in het herbestemmen van gebouwen en landschappen. Ze gaart in op de Drentsche Aa en Zuidlaren. Voor de 'Landschapsbiografie van de Drentsche Aa' analyseerde ze hoe een samenhangend landschapsconcept uit de jaren dertig (streekplan Keuning) overeind kon blijven in het geweld van de ruilverkavelaars - een unieke prestatie. Na de inleiding van Steenhuis zal Kees Folkertsma, gebied coördinator en secretaris van het Nationaal Park Drentsche Aa, de zaal een toelichting geven op de investeringen in het landschap die voor de komende jaren in de pen zitten. Er liggen goede kansen voor bewoners een stempel te drukken op het landschap van de toekomst en deze avond hoopt Rotary Zuidlaren Anloo de bewoners te motiveren om daarin een rol te pakken. Op 22 maart gunt de econoom Flip de Kam ons een blik op de toekomst van de verzorgingsstaat. Hij is hoogleraar van de economie van de publieke sector bij de Rijksuniversiteit Groningen en bij velen bekend door zijn columns voor NRC. De Kam publiceerde recent het boek ‘Land van beloften, opbouw, crisis en de toekomst van de verzorgingsstaat’. Op 19 april komt prof. Dr. Ronald Stolk, hoogleraar klinische epidemiologie naar Zuidlaren voor de derde Rotary-lezing. Hij is door zijn werk voor Lifelines zeer betrokken bij bigdata en kan daarmee licht werpen op de toekomst van onze gezondheidszorg. Lifelines is een grootschalig bevolkingsonderzoek waarbij gedurende dertig jaar 165.000 inwoners, vanuit drie generaties, gevolgd worden. Doel is te ontdekken hoe mensen zo gezond mogelijk oud kunnen worden. Alle drie de lezingen zijn gratis, ze beginnen om acht uur en vinden plaats in Grand Café Zuidlaren, De Millystraat 8 te Zuidlaren.