Directie Aletta Jacobs zoekt beste duurzame idee

HOOGEZAND - Het Aletta Jacobs College moet groener. Voor de tweede klassen havo/ vwo van het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand stond de vorige week in het teken van de Wetenschapsdagen 2016. De leerlingen hebben zich daarbij gebogen over een opdracht van sectordirecteur  havo/vwo Wout Zilverberg: hoe kunnen we als school onze leefomgeving leefbaar houden voor toekomstige generaties?

Drie dagen lang werkten de leerlingen, georganiseerd in ‘adviesbureaus’, aan hun onderzoek. Concreet ging het daarbij om het maken en uitwerken van een advies met betrekking tot energie, afval en water. De tweede klassers uit de deelschool havo/vwo deden research op internet en raadpleegden literatuur. Speciaal voor deze dagen had de school een tentoonstelling geleend van Natuur en Duurzaamheidseducatie (NDE) gemeente Groningen. Deze tentoonstelling stond opgesteld in de deelschool. Door elf informatiepanelen te bekijken evenveel opdrachten te maken konden de leerlingen zich verdiepen in de verschillende aspecten van het begrip van duurzaamheid. [zie foto 1] Daarnaast had de school speciaal voor de wetenschapsdagen een aantal experts uitgenodigd op het gebied van duurzaamheid. Er waren lezingen over het benutten van zonne-energie, over slimmer omgaan met water en over duurzaam bouwen. Verder kregen de tweedeklassers een rondleiding van de heer Pama hoofd facilitaire zaken van het Aletta. Hij gaf de leerlingen in en op het gebouw uitleg over de huidige energievoorzieningen. [zie foto 2 of 3] Uiteindelijk brachten de adviesbureaus op de laatste dag van het project op verfrissende en professionele wijze hun afzonderlijke advies uit aan de rest van de klas. De mentoren luisterden mee en selecteerden de beste ideeën per klas en legden dit voor aan de directie. Alle adviezen waren niet alleen duurzaam, de leerlingen hadden ook goed uitgerekend welke investeringen er voor noodzakelijk zijn. Met een aantal kleine investeringen kan het dr. Aletta Jacobs College al een stuk duurzamer worden. Nieuwe prullenbakken, waterloze urinoirs en automaten om de lege frisdrankblikjes mee plat te persen. Maar er zijn ook grote investeringen mogelijk, zoals een installatie om het regenwater te gebruiken voor het doorspoelen van de WC’s of het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Uit de beste adviezen van elke klas selecteert de directie van het dr. Aletta Jacobs College het beste duurzame idee van 2016 en maakt dit bekend op de schoolsite www.aletta.nl