Fraeylemaborg zoekt oude filmfragmenten en foto’s

Slochteren - Voor een tentoonstelling die start op 20 februari is de Fraeylemaborg op zoek naar oude films uit de vorige eeuw, die te maken hebben met het leven op en rondom het landgoed. Ook kortere fragmenten uit films zijn welkom. Daarnaast is de borg zeer geïnteresseerd in oude foto’s uit de periode tot 1972.

De Fraeylemaborg heeft nu een museale functie, maar bleef nog tot 1972 particulier bewoond. In de wijde omgeving was de borg met het uitgestrekte Slochterbos een markante en geliefde plek, ook toen de familie Van der Hoop hier nog woonde. Het hoeven geen professionele opnames te zijn, juist amateurbeelden zijn zeer welkom. De fototentoonstelling 'Toen gewoon, achteraf bijzonder' sluit aan bij de recente publicatie met die titel. Conservator Henny van Harten sprak met leden van de familie, kamermeisjes, pachters en omwonenden van de Fraeylemaborg. De herinneringen van deze mensen zijn zelfs na een halve eeuw levendig en gedetailleerd en beslaan de periode van 1920 tot 1970. De titel is ontleend aan een uitspraak van borgvrouwe Louise Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (1915-2008): 'We vonden het altijd heel gewoon, maar achteraf besef je: nou nou, dat was toch wel bijzonder!'