Stichting Oude Groninger Kerken klaar voor viering gouden jubileum

REGIO - Op 13 mei 1969 richtte een groep verontruste burgers de Stichting Oude Groninger Kerken op om het dramatische verval van talloze middeleeuwse kerken op het Groningse platteland te stoppen. Nu, na vijftig jaar, staat het merendeel van die toen bedreigde kerken er goed voor.

Restauratie, structureel onderhoud en beheer, maar ook goed en nieuw gebruik in al die jaren hebben ervoor gezorgd dat nu met een gerust hart vooruit kan worden gekeken naar een nieuwe toekomst voor dit unieke erfgoed in onze provincie. Bedreigingen als de schade ten gevolge van mijnbouwactiviteiten worden deskundig en zorgvuldig aangepakt en versterkingen waar nodig toegepast. De monumentale kerken en synagogen van de stichting zullen dienstbaar worden aan de grote maatschappelijke opgaven die op ons afkomen.

Het jubileumproject Feest!

In Oost en West in Garmerwolde is daarvan een mooi voorbeeld. De kerk van Garmerwolde wordt ingezet om de dialoog tussen kinderen van diverse afkomst en levensovertuiging op gang te brengen. Feest vieren we allemaal, maar wel ieder op zijn eigen manier. Dat is de basis van het bijzondere landelijke project Feest! Weet wat je viert van Museum Catharijneconvent in Utrecht waarin de Stichting Oude Groninger Kerken partner voor het noorden is. In de toren van Garmerwolde maken kinderen niet alleen kennis met dit thema, maar ook met het erfgoed en hoe spannend het is om tussen alle balken door en langs de klokken zo’n oude toren te beklimmen!

In 2019 is er ook extra aandacht voor de kerk van Overschild waar omvangrijke en ingrijpende restauratie, versterking, duurzaamheid en herbestemming op een aansprekende manier zullen worden gecombineerd. Daarbij zal de stichting bij de uitvoering inzetten op deskundigheidsbevordering en vakmanschap om dit soort zeer complexe opgaven in de toekomst te kunnen blijven realiseren.

Jubileumproject

Dat de Stichting Oude Groninger Kerken in het komend jubileumjaar niet alleen terugkijkt maar zich vooral richt op de toekomst, blijkt uit het eerste jubileumproject: het kijkboek voor de jeugd De kerk als tijdmachine van Stefan de Keijser en Martin Hillenga dat op 7 december jongstleden in Museum Klooster Ter Apel is gepresenteerd. De tekeningen in het boek geven een fascinerend beeld van Het Verhaal van de kerken in Noord-Nederland in hun steeds veranderende historische en sociaaleconomische omgeving. Het boek vindt zijn weg naar de scholen in Groningen maar zal zeker ook thuis met veel plezier door kinderen (en volwassenen!) beleefd kunnen worden.

Het belangstelling wekken voor het religieus erfgoed behoort al vijftig jaar tot de belangrijkste doelstellingen van de Stichting Oude Groninger Kerken. In dat kader zullen vanaf 13 mei volgend jaar, de officiële start van de jubileumviering, 50 stichtingskerken permanent worden opengesteld voor belangstellenden. Afgelopen jaren is hiermee al op kleine schaal geëxperimenteerd en heeft dusdanige positieve ervaringen opgeleverd dat dit een van de belangrijkste jubileumactiviteiten is geworden dat naast alle andere (samenwerkings)projecten een bijzondere glans geeft aan dit gouden jubileum!