Terugblikken en vooral vooruitkijken met burgemeester Hoogendoorn

HOOGEZAND - Het eerste half jaar in Midden – Groningen zit erop. Hoe was die periode?

„Ontzettend intensief”, steekt Hoogendoorn van wal. „Het was een periode vol nieuwe indrukken en problematieken. Het was geen verrassing dat het veelomvattend zou zijn en daar heb ik me ook op ingesteld, maar als je er dan middenin zit, dan is het wel echt zo. Het duurt een poos voordat ik me als burgemeester overal inzicht in heb verschaft. Het is in vele opzichten een grote gemeente. Qua oppervlakte is het groot. Daar vergis me nog vaak in wanneer ik een dorp wil bezoeken. Dan ben ik opeens toch wat langer onderweg dan gedacht”, lacht Hoogendoorn. “Daarnaast is het een gemeente met ontzettend veel verschillende dorpsgemeenschappen. En ik wil overal een gevoel bij krijgen, dus intensief is wel het goede woord.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven als burgemeester?

„Als burgemeester zijn relaties buitengewoon belangrijk. Ik ben veel op pad om iedereen te ontmoeten. Ik bezoek alle dorpen en wijken om met de mensen kennis te maken en te laten weten dat we met elkaar verder moeten komen op diverse niveaus.

De angst dat de afstand tussen politiek en de burger groter wordt door de gemeentelijke fusies leeft. Daarin moeten we nuchter zijn, want dat is feitelijk ook zo. Maar daarom breng ik samen met de wijkwethouders en de gebiedsregisseurs bezoeken aan de dorpen en aan wijken. Deze wijkwethouders en regisseurs zijn voor de diverse dorpen een makkelijk aanspreekpunt. Daardoor wordt de afstand tussen de gemeente en haar inwoners juist weer kleiner.

Als onderdeel van mijn werkbezoeken heb ik ook alle collega-burgemeesters ontmoet, evenals de gedeputeerden van de provincie. Met alle raadsleden heb ik kennismakingsgesprekken gevoerd. Investeren in deze relaties is heel waardevol en nuttig. We hebben partners nodig om meer bestuurskracht te creëren. Door de schaalvergroting zowel op gemeentelijk- als op regionaal niveau is deze bestuurskracht er feitelijk wel.. Het kost tijd om deze bestuurskracht te verzilveren en daar ga ik me hard voor maken. Er wordt naar ons gekeken en onze positie ten opzichte van de stad en de provincie moet met deze bestuurskracht vergroot worden.”

Het begin van uw periode was vrij heftig. Meteen moest u aantreden wegens de branden in Hoogezand. Hoe was dat?

„Buiten het feit om dat het een heel nare kwestie was, bracht het voor mij meteen ook kansen om mijn rol als burgervader goed op te pakken. Ik kon meteen goede afspraken met de politie maken en me verbinden met de wijk door er te zijn. Na de bewonerscommissieavond werd er al snel een verdachte aangehouden, gelukkig maar. Dit soort gebeurtenissen geeft mij als burgemeester de kans om me zichtbaar te maken in de samenleving en te laten merken dat ik er voor de mensen ben. “

U gaf aan twee uitdagingen in Midden-Groningen aan te gaan. Het verzilveren van de meerwaarde van de herindeling en de gevolgen van de gas- en zoutwinning. Als we het over die laatste kwestie hebben, strookt dat wat u hier ziet en meemaakt, met wat u van tevoren had gedacht?

„Nee, als niet Groninger heb je er geen benul van hoe erg het hier is op het gebied van de aardbevingen en alle gevolgen van dien. Het wordt onvoldoende serieus genomen buiten de provincie, dat vooropgesteld.

Ik ben me constant aan het verdiepen in alle materie en ben kritisch ten aanzien van het gasdossier. Op lokaal niveau zal er een plan van aanpak moeten komen ten aanzien van de versterking van vele woningen in onze gemeente en provincie. Er is veel scepsis nu ten aanzien van de overgang van de feitelijke inspectie naar de modelinspectie, maar ondertussen moeten en willen we wel door met de versterking.

Zo lang we vanuit Den Haag nog onvoldoende garanties hebben voor een verantwoorde oplossing, zijn wij nog niet uitgepraat.

Voor de bewoners wil ik een goede balans bieden. Ik sta naast ze in deze strijd en ze mogen ventileren, kom maar op zou ik zeggen. Maar het helpt niemand als ik meehuil. Dus we moeten proberen niet in de boosheid te blijven hangen en niet opgeven. Overschild doet dit bijvoorbeeld fantastisch.

Dat heeft me echt geraakt. Enerzijds een dorp met onnoemlijke schade en anderzijds hebben ze hun eigen dorpsvisie opgesteld. Een dorp dat zoveel meer is dan alleen aardbevingsschade. Heel bewonderingswaardig.

We moeten ons dus niet alleen op de fysieke versterking richten maar ook op de mentale versterking.”

Wat brengt 2019 voor Midden – Groningen?

„Ik noem 2019 het jaar van de kansen en uitdagingen. We moeten investeren in woon- en werkklimaat, in leefbaarheid en in een goede toekomst na het tijdperk van de gaswinning. Gemeente Midden-Groningen is een gemeente met contrasten: de kern Hoogezand-Sappemeer met daaromheen 25 dorpen. De uitdaging is de sociale problematiek en de hoge werkloosheid (dat speelt vooral in Hoogezand-Sappemeer) terug te dringen door te investeren in woonwijken, innovatieve bedrijvigheid aan te trekken en door in Hoogezand een aantrekkelijker stadshart te realiseren. Daarvan profiteren ook de omliggende dorpen, want de bedrijvigheid in Hoogezand en Sappemeer kan zo geld genereren dat we weer kunnen investeren in de verbetering van de leefbaarheid in de andere delen van onze gemeente.

Het Nationaal Programma Groningen biedt volop kansen voor financiering van goede plannen. Ook nieuwe ambities van de Regio Groningen-Assen, herpositionering van gemeente Groningen en de verkiezingen van Provinciale Staten bieden nieuwe kansen voor Midden-Groningen.

Tot slot: de feestdagen. Hoe brengt u die door?

„Ik heb twee weken vakantie en ga naar huis, naar Wezep. Onze woning is nog niet verkocht en ik ben van maandag tot en met vrijdag hier in een hotel. Heerlijk om thuis bij mijn vrouw te zijn. We gaan niet zoveel plannen. Een boek lezen, niets moeten, genieten,

Kerst met onze kinderen en kleinkinderen maar ook actief bezig zijn. Ik ben gek op racefietsen en ATB-en en doe ook mee aan een eindejaarskampioenschap. En ondanks dat ik redelijk onvermoeibaar ben, het was zo’n drukke tijd. Even lekker uitrusten en dan kunnen we er weer vol tegenaan!”