Tarieven sportaccommodaties geharmoniseerd

REGIO - Het college heeft besloten de tarieven voor sportaccommodaties binnen de gemeente Midden-Groningen te harmoniseren zodat alle (sport)verenigingen in Midden-Groningen hetzelfde tarief betalen voor een vergelijkbare accommodatie binnen de gemeente.

Vanuit de drie voormalige gemeenten zat daar namelijk verschil in. Daarnaast heeft het college besloten ook het eigenaarschap van veldverlichting, ballenvangers en ijsbanen te harmoniseren. Het college informeert de gemeenteraad hierover via een raadsbrief.