Vroeger en Nu (71): Kiel-Windeweer

KIEL-WINDEWEER - Aflevering 71 van deze rubriek gaat over de Pieter Venemakade in Kiel-Windeweer.

Aflevering 71 brengt onze camera naar de Pieter Venemakade in Kiel-Windeweer. Wanneer zo rond 1722 de ontginning van dit gebied behoorlijk ver gevorderd is, wordt het land, dat direct aan het Kieldiep lag, in cultuur gebracht en ontstaan hier en daar woningen.

In datzelfde jaar wordt ook de eerste openbare lagere school gesticht. In 1979 werd het oude gebouw vervangen door de J. Albronda school, genoemd naar schoolhoofd meester Albronda, die daar gedurende bijna 30 jaar de scepter zwaaide. In 1857 telde de school 340 leerlingen, 160 jaar daarna werd deze school gesloten en moeten de kinderen uit Kiel verderop onderwijs volgen, zoals in Zuidlaarderveen.

Voor meer informatie zie: www.historische-vereniging-hs.nl