Zienswijze herindelingsontwerp DAL-gemeenten

REGIO - De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum willen per 1-1-2021 fuseren. Het wettelijk traject schrijft voor dat de beoogde fusiegemeenten als eerste stap met een herindelingsontwerp komen.

Derden krijgen vervolgens de gelegenheid om daarop een zienswijze uit te brengen. In de zienswijze van de gemeente Midden-Groningen wordt aandacht gevraagd voor:

• Het standpunt van Midden-Groningen over het tracé voor de N33 (Zuidbroek – Eemshaven);

• De bereidheid van Midden-Groningen om met de nieuwe DAL-gemeente van gedachten te wisselen over de toekomstige afstemming en samenwerking.