Meedoen webwinkel is gelanceerd

HOOGEZAND - Wethouder Verschuren lanceerde afgelopen woensdagmiddag de Meedoen webwinkel in de Reensche Compagnie in Hoogezand.

De lancering vond plaats tijdens de halfjaarlijkse themabijeenkomst van het Armoedepact. Deze webwinkel is het middel waarmee het nieuwe minimabeleid wordt uitgevoerd: het Meedoen Fonds. Met deze regeling wordt het voor meer mensen makkelijker om mee te doen in de gemeente.

Het is voor de gebruikers van het Meedoen Fonds makkelijker geworden. Wethouder Peter Verschuren hierover: „Onze inwoners hoeven hiervoor niet meer naar het gemeentehuis en ze hoeven ook geen bonnetjes meer te bewaren. Geen papieren rompslomp meer dus. Uit de ervaringen bij gemeenten die ons voorgingen blijkt dat daardoor meer mensen gebruik maken van de regeling. Ik hoop en verwacht dat dit in Midden-Groningen ook zo gaat.”

Daarnaast kan een grotere groep mensen een beroep doen op deze regeling. De inkomensgrens is verschoven van 115% naar 125% van het sociaal minimum. Hierdoor kunnen nu zo’n 10.000 inwoners van de gemeente gebruik maken van deze regeling.

Wat biedt de webwinkel?

In de webwinkel staan producten en diensten met een grote variatie. Zo is er de mogelijkheid om de kosten voor een schoolreisje vergoed te krijgen. Maar je kan ook bijvoorbeeld pasfoto’s laten maken, die door de gemeente vergoed worden. En je kan contributie aanvragen van de voetbalvereniging, zwemlessen aanvragen of kaartjes voor het zwembad, muzieklessen. Ook het Kindpakket en Kindpakket Voortgezet Onderwijs zitten nu in de webwinkel.

Even wennen aan de webwinkel

Het is even wennen: naar de webwinkel in plaats van naar de balie. Voor vragen staat de helpdesk van de webwinkel paraat. Daarnaast organiseert de gemeente inloopuren voor vragen en hulp bij het doen van aanvragen. De inwoners worden hiervan op de hoogte gehouden via de gemeentelijke communicatiekanalen: gemeentepagina, website, Facebook en Twitter.