Dorpsvisie Scharmer bekend

SCHARMER -Tijdens het Nijjoarsklokje op 12 januari is de dorpsvisie Scharmer door de aanwezige inwoners van Scharmer vastgesteld.

Aandachtsvelden

Sleutelwoorden in deze visie zijn: leefbaarheid en veiligheid, naast kleinschaligheid en “noaberschap”. Om deze visie verder vorm te geven heeft een aantal inwoners zich bereid verklaard ‘eigenaar’ te worden van een aandachtsveld. Bij het thema leefbaarheid wordt de komende periode gewerkt aan de aandachtsvelden natuur, milieu en leefbaarheid, gezondheid en ontmoetingsgelegenheden.

Overlast Roeken

De Dorpsvereniging houdt de regie over de meer complexere aandachtsvelden. Opvallend was dat veel inwoners overlast ervaren door roeken. Roeken leven in kolonies en kunnen luidruchtig zijn.

Rondje Scharmer

Een andere activiteit is het Rondje Scharmer, dat medio april 2019 wordt georganiseerd. Tijdens dit rondje maken inwoners kennis met elkaars expertise en vaardigheden. Het doel is dat inwoners elkaar beter leren kennen en meer gebruik gaan maken van elkaars expertise.

Na het vaststellen van de visie werd er volop getoast op het nieuwe jaar en op de dorpsvisie.