‘Nu niet zwanger’ van start in Midden - Groningen

HOOGEZAND - Wethouder Peter Verschuren heeft afgelopen dinsdag zijn handtekening gezet onder het convenant ‘Nu biet zwanger’.

Samen met de GGD GHOR Nederland en Impology wil de gemeente een nieuwe aanpak toepassen voor (potentiële) ouders met een hoge kwetsbaarbaar. Zo moeten ongewenste en ongeplande zwangerschappen voorkomen worden. Na de gemeente Groningen is Midden - Groningen de eerste gemeente in de provincie waar het landelijke programma is uitgerold.

Aanpak: meer tijd en aandacht

Hulpverleners nemen meer tijd voor onderwerpen zoals seksualiteit, kinderwens en anticonceptie in de gesprekken met kwetsbare (potentiële) ouders. De (potentiële) ouders ervaren dat er aandacht is voor hun problemen en dat er naar ze geluisterd wordt.

De hulpverleners begeleiden de mensen totdat anticonceptie ook gerealiseerd is. Doordat verschillende hulpverleners rond dit thema samenwerken, worden vrijwel alle kwetsbare (potentiële) ouders bereikt. In andere gemeenten waar het programma al is toegepast bleek dat ruim 80% van de deelnemers vrijwillig overgaat op anticonceptie. Wethouder Peter Verschuren licht toe: „Door op tijd het gesprek met potentiële ouders aan te gaan kunnen we veel leed voorkomen. Het programma richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders is een belangrijk aandachtspunt”.

Deze groep, kwetsbare (potentiële) ouders omschrijft zich als mensen waarvoor het in de huidige fase van hun leven niet wenselijk is een kindje te krijgen. Vaak wegens multiproblematiek, zoals ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek en illegaliteit.

Kern van de aanpak is het aangaan van het gesprek over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptiegebruik. Indien nodig wordt er praktische, financiële en organisatorische ondersteuning geboden bij het regelen van anticonceptie.

Naast gesprekken met de doelgroep worden ook de hulpverleners getraind in deze specifieke gespreksvoering, zodat het op termijn een normaal onderwerp is in de gesprekken die al met mensen worden gevoerd.