Duurzaamheidsvisie in de maak

HOOGEZAND - De gemeente Midden-Groningen gaat de komende maanden bezig met de ontwikkeling van een duurzaamheidsvisie. De visie wordt in samenspraak gemaakt met inwoners, bedrijfsleven en andere organisaties, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties en brancheorganisaties.

Wethouder Peter Verschuren benadrukt het belang om een duurzaamheidsvisie op te stellen in nauwe samenwerking met betrokkenen. „Duurzaamheid gaat niet alleen over ‘het milieu’, het gaat over mensen. Duurzame ontwikkeling betekent dat we willen voorzien in de behoeften van de huidige generaties én de toekomstige generaties. Het doel is een evenwicht tussen sociale, milieu-, en economische aspecten bij alle ontwikkelingen’.

Ambities

De duurzaamheidsvisie vertaalt de ambities die Midden-Groningen heeft op de energietransitie en de bebouwde omgeving. Daarnaast worden aspecten van duurzaamheid beschreven die door de gemeentelijke organisatie kunnen worden opgepakt bij o.a. gebouwen, groenbeheer, fairtrade, energiebeheer en het wagenpark.

Bij al opgestelde beleidsplannen (zoals afval, groenbeleid en de woonvisie) dan wordt er in de nieuw te maken duurzaamheidsvisie op aangehaakt.

Als er reeds beleid is opgesteld (bijvoorbeeld afval, groenbeleid en de woonvisie) dan wordt in de duurzaamheidsvisie daarbij aansluiting gezocht.

Opinie en prioriteiten vaststellen

Het traject voor de ontwikkeling van de duurzaamheidsvisie begint medio februari met een opiniërende bijeenkomst van de gemeenteraad. Aan de raad wordt o.a. gevraagd om prioriteiten in thema’s aan te geven zodat de reikwijdte van de visie duidelijk wordt.

In het voorjaar worden interactieve bijeenkomsten en gesprekken ingepland met inwoners, bewonersorganisaties, bedrijfsleven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Burgemeester en wethouders zullen in juli de duurzaamheidsvisie vaststellen en daarna voor besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.