Tweede termijn aangevraagd voor leden Raad van Toezicht van OPOS

SLOCHTEREN - Drie leden van de Raad van Toezicht van Stichting OPOS (Openbaar Primair Onderwijs Slochteren) zijn per 1 januari herbenoembaar.

Dit op basis van het rooster van aftreden. Het gaat om mevrouw K. van der Meulen, mevrouw E. Kazemier en mevrouw I. Janssen. Omdat mevrouw Jansen in verband met het aanvaarden van een functie vertrekt, wordt voor haar nog een nieuw lid geworven.

Het college legt aan de gemeenteraad voor om mevrouw Van der Meulen en mevrouw Kazemier te herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht van stichting OPOS voor een tweede en laatste termijn.