Pervinziole Schriefwedstried 2019

REGIO -Dit jaar organiseren ’t Huis van de Groninger Cultuur en Stichting t Grunneger Bouk alweer de 23e jaarlijkse Pervinzioale Schriefwedstried. Iedereen mag aan de schrijfwedstrijd meedoen met gedichten en/of verhalen als deze zijn geschreven in één van de varianten die de Groninger Taal kent.

Voorwaarden

De ingezonden gedichten en/of verhalen mogen niet eerder zijn gepubliceerd en overgenomen. Een verhaal mag maximaal 1000 woorden tellen. Elke deelnemer kan maximaal 2 verhalen of 4 gedichten inzenden dan wel 1 verhaal en 3 gedichten.

2 categorieën deelnemers

Er zijn 2 categorieën deelnemers, 13 t/m 17 jaar en 17 jaar en ouder. De teksten hoeven niet in foutloos Gronings te zijn geschreven, maar wel zo foutloos mogelijk. De organisatie stelt deelname van jongeren en scholen zeer op prijs, met name nu de Groninger taal als onderdeel van het Nedersaksisch erkend is als taal en daarmee definitief dialect af is. Wellicht dat ouders of grootouders de jeugd een beetje kunnen helpen.

Feestelijke prijsuitreiking

De feestelijke prijsuitreiking van de schriefwedstried vindt plaats op de avond van 26 april 2019 in de Groninger Archieven in Groningen, waarvoor alle deelnemers worden uitgenodigd en waar ook hun gasten welkom zijn.

Inzendingen

Inzendingen kunnen tot 14 februari per mail worden gestuurd naar info@grunnegercultuur.nl met de inzending als bijlage in Word-document o.v.v. naam, leeftijd, telefoonnummer en adres op de bijlage.

De inzendingen worden zoals altijd weer gebundeld en als geschenk aan alle op 26 april aanwezigen uitgereikt.

Nadere informatie verkrijgbaar via jan@groenbroek.nl of nanevandermolen@ziggo.nl