Veur Aaltied: een bijzonder project in tien Groninger kerken

SAPPEMEER - In tien oude Groninger kerken presenteert Stichting Pandeon van april tot oktober 2019 10 verschillende voorstellingen die een combinatie zijn van een orgelcompositie, andere muzikale en creatieve bijdragen en een theaterstuk. Op 7 februari om 14:00 uur is de aftrap van dit bijzondere project in een van de deelnemende kerken, de Koepelkerk in Sappemeer.

De levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten vormen de basis voor het scenario van de voorstellingen. De dorpen kiezen hun eigen hoofdpersonen en zo ontstaan er tien unieke producties met telkens dorpsgenoten in de hoofdrollen.

Project Veur Aaltied

De provincie Groningen is wereldberoemd om haar oude, middeleeuwse kerken én om de prachtige orgels die in een aantal van die kerken te vinden zijn. Kerken en orgels zijn verankerd in het landschap en in de cultuur en ze vertellen mede het verhaal van eeuwenlang kerkgang in Groningen. In en om die kerken zijn grafstenen te zien die ook een verhaal vertellen. Ze geven de Groningers die al die eeuwen ter kerke gingen, een naam en soms een achterliggend verhaal. Het project Veur Aaltied legt een natuurlijke verbinding tussen de bewoners van nu, de kerken en de Groningers van toen.

Het project Veur Aaltied wil op een persoonlijke manier het verhaal en de geschiedenis van tien kerken duidelijk maken en daarnaast laten zien hoe ze als cultureel podium hun plek midden in het dorp kunnen hervinden en invullen. De tien deelnemende kerken staan in Usquert, Sappemeer, Kloosterburen, Thesinge, Noordbroek, Krewerd, Loppersum, Woltersum, Visvliet en Nuis.

Artistieke leiding

De artistieke leiding van dit cultuur- en erfgoedproject is in handen van Ben Smit. Organist en orgeldeskundige Eeuwe Zijlstra zorgt voor bij de orgels passende composities. Veur Aaltied is een samenwerkingsproject van Stichting Pandeon en Stichting Oude Groninger Kerken. Het project maakt deel uit van het jubileumprogramma van de SOGK.

Jubileum SOGK

In 2019 bestaat de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) 50 jaar. Dat wordt uiteraard uitgebreid gevierd en bij stilgestaan met vele activiteiten. Op 13 mei 1969 richtte een groep verontruste burgers de Stichting Oude Groninger Kerken op om het dramatische verval van talloze middeleeuwse kerken op het Groningse platteland te stoppen. Nu, na vijftig jaar, staat het merendeel van die toen bedreigde kerken er goed voor.

Stichting Pandeon

Noorderlingen hebben een sterke binding met hun regio en combineren creativiteit en ondernemerschap. Zij weten als geen ander dat cultuur verbindt, mensen samenbrengt en ieders wereld vergroot. Pandeon werkt samen met mensen die initiatieven willen ontplooien en zoekt wegen om dat met hen mogelijk te maken. Pandeon steunt op lokaal en regionaal niveau kunst- en cultuurprojecten, soms in combinatie met landschap en erfgoed. Pandeon begeleidt en adviseert, maar de uitvoering is en blijft in handen van de initiatiefnemers. Pandeon erkent de meerwaarde van cultuurparticipatie voor de leefbaarheid in het noorden en zet zich daar actief voor in.