VV Hoogezand zoekt vrijwilligerscoördinator/vrijwilligerscommissie en vrijwilligers

HOOGEZAND - VV Hoogezand gaat gebruik maken van Vrijwilligers & Co. VV Hoogezand zoekt vrijwilligerscoördinator of leden die samen een vrijwilligerscommissie willen vormen en leden die mee willen helpen als vrijwilligers.

Vrijwilligers & Co helpt sportverenigingen om vrijwilligers beter te vinden, te binden en te behouden. De aanpak richt zich op het online trainen van vrijwilligers coördinator of een vrijwilligerscommissie. De werkzaamheden bestaan uit:

• Binnen halen van vrijwilligers

• Begeleiden van vrijwilligers

• Belonen vrijwilligers

• Behouden van vrijwilligers

• Beleid vrijwilligers

• Beëindigen vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht

VV Hoogezand heeft te maken met een forse groei van verdwijnen c.q. vertrekken van vrijwilligers en dat daarvoor geen nieuwe vrijwilligers opstaan. Er zijn vacatures in het hoofdbestuur, jeugdcommissie, kantinecommissie, sponsorcommissie, scheidsrechterscommissie en activiteitencommissie.

Samen staan we sterk

Mensen denken dat vrijwilligerswerk heel veel tijd kost, maar dat hoeft echt niet. Sommige taken kunnen best door meerdere mensen uitgevoerd worden. Denk eens aan een paar uurtjes in de kantine, een keertje de vitrages wassen, gastheer of gastvrouw zijn in de jeugdcommissie- of hoofdbestuurskamer, ramen wassen in de kantine of opruim- en snoeiwerkzaamheden.Wij zijn u zeer erkentelijk.

Opgave bij Peter Polling via 06-10463852 en p.polling@kpnplanet.nl of één van de andere leden van het hoofdbestuur van v.v. Hoogezand.