Buurtcomité Oosterpark verenigd in Stichting

HOOGEZAND - Het Buurtcomité “Oosterpark, het moet beter”, heeft afgelopen week een officiële status gekregen. Tten kantore van notaris Koster is de Stichtingsakte gepasseerd. In 2014 heeft de buurt zich verenigd om de achteruitgang van het Rijksmonument Oosterpark te stoppen.

Buurtcomité Oosterpark, het moet beter

Het Buurtcomité werd opgericht en al vrij snel werd het plan opgevat om ook een bijdrage te leveren aan het herstel van het Oosterpark. Het Buurtcomité heeft hierbij de hulp ingeroepen van de Nederlandse Tuinenstichting en de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij.

Het Oosterpark

Het Oosterpark in Hoogezand is aangelegd begin jaren ’30 van de vorige eeuw als een onderdeel van het uitbreidingsplan tussen de bebouwingslinten langs het toenmalige Winschoterdiep en de spoorlijn Groningen – Bad Nieuweschans. Midden in de woonwijk, met de kenmerkende jaren ‘30 woningen, ligt het gelijknamige plantsoen, aangelegd in Engelse landschapsstijl, dat zeer populair is als wandelpark. In 2001 is dit park aangemerkt als een Rijksmonument. In de wijk zijn meerdere woningen, twee bruggen en een zonnewijzer ook een rijksmonument.

Stichting Buurtcomité Oosterpark

De “Stichting Buurtcomité Oosterpark” heeft ten doel: het verbeteren van het beheer van het Rijksmonument Oosterpark in Hoogezand, met de bijbehorende groenelementen en bomenstructuur in de wijk het Oosterpark en het bevorderen van de uitvoering van het herstelplan. Alles in nauw overleg met de eigenaar van het park, de gemeente Midden-Groningen.

Openbare functie veilg stellen

Het bestuur wil als stuwende kracht invulling geven aan de openbare functie, die het park al bijna 90 jaar vervult, zodat de huidige en toekomstige generaties er blijvend van kunnen genieten. De leefbaarheid van de wijk zal worden bevorderd door de culturele, educatieve en recreatieve functie van het Oosterpark te stimuleren, zonder daarbij de monumentale waarde van het park en de leefbaarheid van de omwonenden uit het oog te verliezen. Blijvende aandacht vragen ook de verkeersveiligheid en de waterkwaliteit in de vijvers.