Belangenorganisaties in beroep tegen gaswinningbesluit van 39,4 miljard kuub

Loppersum - Minister Kamp heeft vandaag het officiële gaswinningbesluit bekend gemaakt, de winningscapaciteit gaat naar 39,4 miljard kuub gas per jaar.

Het besluit houdt in dat de vergunde winningscapaciteit iets verder afneemt ten opzichte van de eerder bekende capaciteit: van aanvankelijk 40 naar 39,4 miljard kuub aardgas. Minister Kamp wil daarnaast in de komende jaren duizenden woningen versterken. Een jaar geleden publiceerde Minister Kamp een ontwerpbesluit, dat inhield dat de gaswinning rondom met name Loppersum werd gereduceerd en deels verplaatst naar andere delen van het Groningen-veld. Zo is de productie in het gebied rondom Hoogezand-Sappemeer in 2014 juist aanzienlijk opgevoerd. In de regio worden de gevolgen van het besluit van Minister Kamp letterlijk en figuurlijk gevoeld. Vele gedupeerden hebben de handen ineengeslagen in een poging om hem op andere gedachten te brengen. Met als doel de gaswinning in iede geval terug te brengen naar 30 miljard kuub.  Een groot deel van hen heeft zich verenigd in de Groninger Bodem Beweging (GBB), die met politieke beïnvloeding, voorlichting, procedures en actie probeert het verschil te maken. Namens de GBB en een groot aantal belanghebbenden diende mr. Jewan de Goede, advocaat omgevingsrecht bij PlasBossinade Advocaten, een uitgebreide zienswijze in op het ontwerpbesluit. Die zienswijze werd mede ondertekend namens Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederatie en de Waddenvereniging.

In beroep

Inmiddels hebben de GBB, Milieudefensie, Natuur- en Milieufederatie en Waddenvereniging aangekondigd in beroep te gaan tegen het besluit van Minister Kamp. Mr. Jewan de Goede zal die beroepsprocedure voeren en opnieuw zullen daarbij organisaties en particulieren uit de regio betrokken zijn. Het beroepschrift zal onder meer ingaan op veiligheidsaspecten en veiligheidsbeleving, de schending van mensenrechten en natuurregelgeving. Daarbij zal het gebrek aan adequate compensatie van het grote nadeel en leed dat met het besluit wordt teweeggebracht, op allerlei manieren terugkomen. De breed gedragen eis dat de gaswinning verder wordt gereduceerd zal inzet zijn van de procedure.