Marktpartijen mogen plannen indienen voor havengebied Slochteren

Slochteren - Burgemeester en wethouders van Slochteren nodigen marktpartijen uit om (creatieve) plannen in te dienen voor het Centrumgebied Slochteren.

De gemeente Slochteren heeft deze zomer een aantal marktpartijen uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van het centrumgebied van Slochteren. Als vervolg hierop worden nu partijen uitgenodigd om met daadwerkelijke plannen en ideeën te komen.

Ook kleinschalig en tijdelijk

Het college heeft besloten om ook kleinschalige projecten en tijdelijke initiatieven toe te staan om het gebied aantrekkelijk te maken en meer bezoekers naar het gebied te krijgen. In 2014 gaat de eerste ‘schop in de grond’. Na de verhuizing van de Hubo naar het nieuwe pand aan de Korenmolenweg - opening 4 december 17.00 uur - wordt een deel van het plein alvast ingericht als dorpsplein en ontmoetingsplek.

Marktconsultatie

Uit de marktconsultatie blijkt dat de ambities en doelstellingen voor het historische centrumgebied van Slochteren door alle partijen worden toegejuicht. De marktpartijen geven aan dat het een uitdaging zal zijn om het bouwprogramma, waarin ruimte is voor bijvoorbeeld horeca en kleinschalige detailhandel, rendabel te maken. De meeste marktpartijen willen graag verder in gesprek met de gemeente.

Adviezen marktpartijen

Op hoofdlijnen hebben de adviseren marktpartijen de gemeente het volgende geadviseerd: • Om nieuwe functies rendabel te maken moet je op zoek naar een echte ‘trekker’, waardoor mensen naar het centrum komen en daar ook blijven; • Kijk ook naar centrumfuncties gericht op het dorp zelf. Denk aan detailhandel voor dagelijkse boodschappen en woon-zorgcombinaties; • Overweeg om ook kleinschalige en tijdelijke initiatieven toe te staan om in ieder geval bezoekers naar het gebied te krijgen. Je kunt dan later nieuwbouw overwegen; • Geef initiatiefnemers en plannenmakers de ruimte om zelf met creatieve ideeën te komen.

Masterplan Centrumgebied Slochteren

De gemeente heeft het Masterplan Centrumgebied Slochteren in 2011 vastgesteld om daarmee een kwaliteitsimpuls te geven aan het gebied. Met behulp van heldere, scherpe en toetsbare criteria wil de gemeente sturen op realisatie van de hoofddoelstellingen van het masterplan.