Afdelingen PvdA gaan samen verder

Hoogezand-Sappemeer - De afdelingen van de PvdA van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren gaan samen verder als een bestuurlijke afdeling. De afzonderlijke besturen hebben hiervoor op dinsdagavond 27 oktober hun afzonderlijke afdelingen opgeheven.

Meteen daarna is onder voorzitterschap van Wouter Meijerman, gewestelijk voorzitter van de PvdA, een oprichtingsvergadering van de gezamenlijke afdeling gehouden. De doelen van deze samenwerking zijn het versterken van het bestuur, de werkzaamheden van de afdeling beter verdelen en beter in staat zijn zich voor te bereiden op volgende verkiezingen. Het nieuwe bestuur is samengesteld uit leden uit de drie gemeenten. Hierdoor kunnen de leden van de oude afdelingen zich herkennen in het nieuwe bestuur. Voorzitter van het nieuwe bestuur is Thea van der Veen. Het samengaan van de drie besturen staat los van de voorgenomen gemeentelijke herindeling tussen de drie gemeenten. Tot de gemeentelijke herindeling blijven de huidige fracties in de verschillende gemeenten gewoon in functie. Zij houden hun eigen verantwoordelijkheid om de politieke belangen in de gemeente te behartigen. De nieuwe afdeling krijgt de naam van de drie gemeenten; Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren.