Leger des Heils organiseert gratis spreekuur

Hoogezand - In Nederland is geen echte armoede wordt wel eens gezegd. Wij hebben immers een overheid die ons helpt als het echt moeilijk wordt. Helaas is de praktijk minder rooskleurig. Het hangt er uiteraard vanaf hoe je de term 'armoede' definieert, maar feit is dat het Leger des Heils aangeeft dat één op de zes mensen schulden heeft. 

Het Leger des Heils is daarom op verschillende plekken in Nederland gestart met het schuldhulppreventieproject, waarbij wordt beoordeeld hoe kan worden voorkomen dat iemand steeds verder afglijdt en waarbij ook daadwerkelijk hulp wordt geboden om te proberen de financiële situatie van mensen te verbeteren. Ook in Hoogezand wordt daartoe met een inloopspreekuur gestart bij het Leger des Heils aan de Talmastraat 43 – 45 op vrijdagochtenden van 10.00 – 11.30 uur. Het eerste spreekuur vindt plaats op vrijdagochtend 6 november. Naast financiële problemen is er vaak sprake van psychiatrische of juridische problematiek: mensen raken werkloos, dreigen hun woning kwijt te raken, hebben ruzie met anderen, of raken in de war. Om die reden hebben het Leger des Heils in Hoogezand en Helmantel Advocatuur te Sappemeer de handen ineengeslagen: het spreekuur bij het Leger des Heils is niet alleen bedoeld voor schuldhulppreventie, maar ook voor allerlei problemen waarvoor deskundige rechtsbijstand gewenst of noodzakelijk is.