Vluchtelingen in leegstaande hal Kolham

Kolham - Het COA gaat een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen huisvesten in de leegstaande hal aan de Albert Einsteinlaan 3 in Kolham.

Slochteren werkt, samen met Hoogezand-Sappemeer, mee aan de noodopvang voor maximaal 400 vluchtelingen. Vanmorgen zijn direct betrokken ondernemers en omwonenden geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De laatste weken is het aantal vluchtelingen dat eigen huis en haard wegens oorlog en geweld ontvlucht sterk toegenomen. Voor de gemeenten staan gastvrijheid en barmhartigheid centraal. Met deze noodopvang wordt bijgedragen aan het verlichten van de ontstane acute noodsituatie. Het gaat daarbij om een voorziening voor tijdelijke opvang, vooralsnog voor één jaar. Gedurende het jaar wordt bekeken hoe de opvang verloopt en wat de ervaringen zijn van ondernemers en omwonenden. De dagelijkse leiding in de noodopvang en de begeleiding van de vluchtelingen is in handen van het COA. De gemeente Slochteren en het COA organiseren woensdag 4 november een informatiebijeenkomst voor ondernemers en voor de direct betrokken bewoners uit Kolham en Foxhol. Henk Wolthof, unitmanager Noord van het COA licht de komst van de noodopvang toe en de burgemeesters Geert-Jan ten Brink van Slochteren en Peter de Jonge van Hoogezand Sappemeer zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.