Van Gansewinkel geeft ruim 93 procent afval een tweede leven

Winschoten - Van Gansewinkel is er ook in 2014 in geslaagd om 93 procent van het verwerkte afval een tweede leven als grondstof of energie te geven.

Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde duurzaamheidsverslag over 2014 van de afvaldienstverlener, recycler en leverancier van hoogwaardige secundaire grondstoffen. Door afval te recyclen en grondstoffen terug te winnen heeft Van Gansewinkel in 2014 ruim 1,19 Mton CO2-uitstoot in de keten voorkomen. Het verhogen van het percentage tweede leven van afval is voor Van Gansewinkel dé belangrijkste doelstelling op het gebied van duurzaamheid en heeft een directe link met haar visie ‘Afval Bestaat Niet’. Daarbij is het doel om met name het aandeel grondstoffen verder te laten stijgen van 64,1 procent in 2014 naar 75 procent in 2020. De winst moet vooral komen door grondstoffen te winnen uit stromen die nu nog worden omgezet in energie. Over Van Gansewinkel Van Gansewinkel is afvaldienstverlener, recycler en leverancier van hoogwaardige secundaire grondstoffen. Van het afval dat wordt ingezameld krijgt twee derde via recycling een tweede leven als grondstof. Met haar activiteiten realiseert Van Gansewinkel een omzet van ruim 1 miljard euro. Van Gansewinkel is marktleider in de Benelux (thuismarkt) en is ook actief in Duitsland, Frankrijk, Portugal en Hongarije. Centraal staat de visie om uit het afval van vandaag de grondstoffen te winnen voor de producten van morgen. Dit onder de noemer: Afval Bestaat Niet. Meer informatie op www.vangansewinkel.com.