PvdD: mestoverschot oorzaak van dode palingen Breebaartpolder en blauwalg

Winschoten - De dood van duizenden palingen bij de Breebaartpolder is veroorzaakt door het mestoverschot in Nederland. Dat stelt de Partij voor de Dieren, die van Gedeputeerde Staten wil weten welke acties worden ondernomen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

PvdD: "De grote hoeveelheid stikstof in het water leidt tot algengroei en dat weer tot zuurstoftekort, hetgeen kan resulteren in blauwalg dan wel dode palingen." Volgens Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Groningen, is er een direct verband tussen het mestoverschot en blauwalg: “Wij vinden het onacceptabel dat het mestoverschot en het Nederlandse veehouderijbeleid de veiligheid van mens en dier en het zwemplezier van vele recreanten bedreigt. Het wordt tijd dat iedereen wakker wordt en inziet dat het platteland straks veranderd is in een open riool en niet meer geschikt is voor menselijke bewoning.” De Wrede wil weten wat de stand van zaken is omtrent provinciale medefinanciering naar maatregelen om blauwalg tegen te gaan en zo de kwaliteit van zwemwater te verbeteren en ook of de agrarische sector hier ook aan bijdraagt.