Mr. Gerard Spong advocaat voor de GBB contra de NAM

Blijham - Op verzoek van de Groninger Bodem Beweging (GBB) onderzoekt de advocaat mr. Gerard Spong de strafrechtelijke mogelijkheden contra de NAM, tot en met het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Spong is één van de bekendste strafpleiters van Nederland. Hij verdedigde onder meer de belangen van de RAF-terroristen Knut Folkerts, Christof Wackernagel en Gert Schneider, Patrick Kluivert, meesterkraker Aage M. en drugshandelaar Johan V. Dick Kleijer, secretaris GBB: "De GBB deelt de mening en het gevoel van veel burgers in het aardbevingsgebied, dat het ongestraft schade veroorzaken door de NAM het rechtsgevoel tart en onduldbaar is." "Vandaar dat Mr. Spong is gevraagd om de juridische mogelijkheden te onderzoeken."