Slochteren en waterschap akkoord over brug Tjuchem

SLOCHTEREN - , TJUCHEM - Waterschap Hunze en Aa’s vervangt de brug in Tjuchem door een nieuwe brug.

De nieuwe brug voldoet aan alle eisen van deze tijd. Na de aanleg gaat de gemeente Slochteren de brug beheren.

Akkoord over brug Tjuchem

In overleg met Vereniging voor School- en Dorpsbelangen Tjuchem is tot een geschikt ontwerp van de nieuwe brug gekomen. De brug wordt ook goed toegankelijk voor het landbouwverkeer. Voor wandelaars komt er een apart voetpad over de brug. Er is inmiddels gestart met de technische voorbereidingen. De komende tijd wordt duidelijk wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Verwarring

In maart van dit jaar ontstond er verwarring over het traject voor de vervanging van de brug. Door goed overleg zijn er nu duidelijke werkafspraken gemaakt waar alle partijen goedkeuring aan hebben gegeven. Hierdoor treedt er geen onnodig tijdverlies op waardoor de overlast voor inwoners en agrariërs beperkt blijft.