Beloning voor inleveren blikjes en plastic flesjes

VEENDAM - , HOOGEZAND - Het statiegeldsysteem voor grote plastic frisdrankflessen blijft bestaan.

Daarnaast komt er een beloning voor het inleveren van kleine plastic flesjes en blikjes. Bij de kassa hoeft hiervoor bij aankoop geen extra bedrag te worden betaald zoals bij statiegeld.

Plastic verpakkingsafval

Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport blijkt dat de verpakkingssector veel werk maakt van de milieubesparende afspraken, maar dat er nog steeds verpakkingen met PVC in de supermarkt liggen. Dit voldoet niet aan de voorwaarden voor het vrijgeven van statiegeld. Daarom handhaaft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) het statiegeld. Mansfeld: "Nederland heeft een goed werkend systeem voor inzameling van plastic verpakkingsafval, maar er nog veel kansen om meer plastic te hergebruiken en zwerfafval aan te pakken."

Plastic flesjes en blikjes

De verpakkingssector heeft de laatste jaren belangrijke stappen gezet die bijdragen aan het recycledoel. Zo wordt er meer plastic gerecycled en ook liggen bij de supermarkten geen gratis plastic tasjes meer bij de kassa. Mansfeld heeft de verpakkingssector, gemeenten en maatschappelijke organisaties gevraagd om met een voorstel te komen om meer plastic flesjes van een halve liter of minder en blikjes in te gaan zamelen. Zij hebben nu een aanbod gedaan om met een aanpak te komen voor een beloning voor zowel lege flesjes als blikjes. Dit voorstel wordt nu uitgewerkt tot een concreet plan dat in het najaar klaar is.

Lokale experimenten

Mansveld waardeert de inzet van de sector: "Bij de kleine plastic flesjes en blikjes is veel winst te behalen, ze worden nu nog te vaak bij het gewone huisvuil weggegooid of eindigen op straat als zwerfafval. Er zijn lokaal al goede ervaringen opgedaan met een beloningssysteem voor inzameling, zoals bijvoorbeeld bij voetbalclubs die een vergoeding krijgen van de verpakkingssector voor ingeleverde flesjes. Ik vind het belangrijk dat het gemak van consumenten voorop staat en dat onder andere ook scholen, verenigingen en andere instellingen bij de aanpak worden betrokken."